Vstup na stránky je povolen pouze starším 18 let

Vstupujete na stránky se sexuálním obsahem. Kliknutím
na vstoupit souhlasíte s následujícími podmínkami (VOP).

10 let na trhu
179 inzerátů
298699 Přístupů na web od 1.9.2019
menu

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP)

Firma: Loyd  Casting  Production CZ s.r.o.
Sídlo a Provozovna: Na Spravedlnosti 1533, Pardubice 530 02
Ičo: 27537455   (dále jen: Prodávající)

Obchoduje na na internetových adresách

 1. ceskeholky.cz
 2. ceske-holky.cz
 3. cesky-holky.cz   

(dále jen webové stránky)

Základní ustanovení

Dodavatelem inzerce pro zákazníka je Prodávající. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků/inzerentů (dále jen Kupující). Těmi mohou být fyzické osoby – nepodnikající, fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Jakýkoliv inzerent/Zákazník musí být starší 18-ti let věku. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

VOP Prodávajícího upravují v souladu s aktuálním zněním Občanského zákoníku (dále jen: OZ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v na základě nabídky Prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen: webová stránka). Znění VOP vždy platí v aktuální verzi. VOP může prodávající měnit a doplňovat

Uživatelský učet

Na základě registrace a zaplacení sjednané finanční částky na účet  Kupujícího  může kupující přistupovat do svého vlastního uživatelského rozhraní. Kupující může ve svém webovém rozhraní i tzv editovat (měnit text,fotky i údaje). Kupujíci si je vědom  ,že inzerát musí poté ,ale Prodejce znovu schválit. Schválení nově editovaného inzerátu bude provedeno Prodejcem neprodleně.

Osobní údaje uvedené Kupujícím při objednávání inzerce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující odpovídá za uživatelský účet ve smyslu nezneužití třetí osobou. Externí internetové odkazy nejsou povoleny, a to jak v textové ,tak i grafické podobě.
Prodávající zruší uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy by inzerce kupujícího porušovala VOP, anebo zákony České republiky. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet a webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu Webových stránek Prodávajícího. Kupujícímu v takovém případě nenáleží žádná finanční kompenzace ze strany Prodávajícího.

Uzavření Obchodu

 1. Uzavření smluvního vztahu vzniká ve chvíli, kdy Kupující akceptuje VOP a zaplatí Prodávajícímu nabídnutou finanční částku za inzerci zveřejněnou na svojí webové stránce, a to prostřednictvím platební brány nebo zaplacením sjednané částky na bankovní účet Prodávajícího.
 2. Ceny inzerce Prodávajícího na webových stránkách jsou kompletní včetně jakýchkoliv přidaných daní a dalších poplatků.
 3. Pro objednání inzerce Kupujícím dojde k uzavření obchodu intuitivně nebo tento může bezplatně požádat o pomoc na telefonní lince +420 721 63 63 64 Po-Ne od 9- 20 hod. Výše uváděná telefonní čísla neslouží k objednání jiné služby!!!
 4. Za veškeré informace v inzerátu nese odpovědnost  Kupující.  Prodávající si vyhrazuje právo zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat Kupujícím.
 5. Podmínkou platnosti objednávky je seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.
 6. Prodávající neprodleně poté, kdy Kupující zaplatí sjednanou finanční částku a Prodávající finanční částku obdrží,  toto skutečnost potvrdí Kupujícímu tím, že inzerát neprodleně zveřejní .

Ceny inzerce a Platební podmínky

Lze sjednat následujícími způsoby:

 1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2800197170 / 2010, vedený u  Fio banka a.s.

Daňový doklad-fakturu vystaví Prodávající, Kupujícímu v okamžiku připsání úhrady za inzerci na učet Prodávajícího, a to  způsobem poslání faktury elektronicky na účet Kupujícího.

Odstoupení od již zaplacené inzerce a reklamace (dále jen Odstoupení)

 1. Odstoupení od již zaplacené inzerce a reklamace se řídí dle platných předpisů a zákonů České republiky, a lze jej provést do 14 dnů od zaplacení inzerce Kupujícím bez udání důvodu.
 2. Odstoupení může Kupující zaslat na adresu Prodávajícího-viz adresa výše 
 3. V případě odstoupení si Prodejce s Kupujícím vrátí poskytnuté plnění.
 4. V případě Odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající finanční prostředky přijaté od Kupujícího do patnácti dnů od Odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě, že není kupující spotřebitelem, ale čerpá inzerci za účelem svého podnikání, je Prodávající oprávněn po Odstoupení započítat oproti poskytnutému plnění cenu za čerpání inzerce za dobu do odstoupení.
 5. V případě, že Kupující v průběhu inzertního období zruší již zaplacenou inzerci , tak se finanční prostředky vložené Kupujícím za účelem inzerce  nevrací.

Další práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího

Kupující je oprávněn čerpat službu až okamžikem zaplacením celé ceny za inzerci. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem v Pardubicích.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR) se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto osobní údaje Kupujícího není oprávněn Prodávající dále nikde zveřejňovat kromě zákonných výjimek.
 2. Kupující souhlasí s rozšiřováním jeho inzerce formou prezentace internetové a to zejména Web,Facebook atd.Kupující bere na vědomí ,že inzerce Prodávajícího může mít podobu plakátů,vizitek apod.Kupující nese plnou odpovědnost za oprávněnost s rozšiřováním poskytnutých fotografií, k jejich zveřejnění formou jak placené,tak i neplacené inzerce. Kupující přebírá veškerou odpovědnost za případné porušení zákona v případě tzv. autorského práva. Kupující jako objednatel služby placené inzerce nese plnou odpovědnost za zveřejnění podob osob, či jejich částí nebo i sebe jako Kupujícího.
 3. Kupující souhlasí, že je Prodávající je oprávněn fotografie i text případně upravit tak, aby nebyla porušena práva třetích osob.
 4. Veškeré textové i obrazové materiály na webových stránkách Prodejce jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv šíření obsahu webových stránek Prodejce je bez předchozího písemného souhlasu Prodejce výslovně zakázáno.
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení Kupujícímu.
 6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele.
 7. Osobní údaje budou zpracovány způsobem a po dobu, která se řídí příslušnými právními předpisy.
 8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
 9. Kupující prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil a jejich obsahu zcela a úplně porozuměl.

Závěrečná ustanovení

Prodejce nenese odpovědnost za případné škody, ať už jsou jakékoliv a to včetně škod ze ztráty na zisku z podnikání ,přerušení podnikání nebo jakékoliv finanční ztráty i když by škody vznikli na základě webových stránek Prodejce. Veškeré ujednání se řídí českým právem a Prodávající obchoduje pouze na základě těchto VOP v aktuální verzi.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace